google-site-verification: googledfabd93cb0022be0.html

เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ แจ้งเหตุร้าย

แจ้งเหตุร้าย                                       เบอร์โทรศัพท์

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย                                      191

ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา                                    199

กองปราบปราม                                            1195

ตำรวจทางหลวง                                          1193

ตำรวจท่องเที่ยว                                          1155

ศูนย์เตือนภัยพิบัติ แห่งชาติ                              1860

สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน (FM96)            1677

ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.100                            1137 

การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย                        1672

แจ้งเหตุประปาขัดข้อง เขตนครหลวง                   1125

แจ้งไฟฟ้าขัดข้องนคร หลวง                             1130

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ภูมิภาค                                1129

สายด่วนผู้บริโภค อย.                                    1556

แจ้งท่อประปาแตก                                       1125

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง กฟน.                                  1130

กรมทางหลวง Call Center                             1586

กรมอุตุนิยมวิทยา                                         0-2399-4568 -74

แจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ                                      1196

Thai Association of Emergency Medicine       02-354-8224

บริการช่างซ่อมอาสา ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

โครงการ"ปันน้ำใจช่วยเหลือ รถจอดเสียกลางทาง" (จส. 100)

สถานีวิทยุ สวพ. 91                                    1644

ศูนย์ควบคุมและสั่งการ จราจร                        1197

สอบถามข้อมูลเรื่อง อายัดบัตร ATM-เครดิต        1188

บริการข้อมูลทะเบียน ราษฎร์                          1548

แจ้งรถหาย ศปร.ตร.                                   1192

สายด่วนอุบัติเหตุ.                                       0-2711-9161-2

สายด่วนยาเสพย์ติด                                     0-2350-4040

สายด่วนรถหาย                                          0-2711-9160

ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร สาธารณะ                      1584

ศูนย์ร้องทุกข์ กทม.                                     1555

ศูนย์อนุรักษ์ช้าง                                         0-2509-1200

ทีมล่าอสรพิษ (กทม.)                                  08-9043-8445

Visitors: 53,651