google-site-verification: googledfabd93cb0022be0.html

บริการลากรถเมล์ ลากรถบัส

บริการลากรถเมล์ ลากรถบัส

-ลากรถเมล์ ลากรถบัส ลากรถขนส่ง

-ยกรถเมล์ ยกรถบัส ยกรถขนส่ง

-ขนส่งรถเมล์ ขนส่งรถบัส ขนส่งรถขนส่ง

 


ติดต่อ: บริการด่วน24ชม.(30-45นาที ทั่วไทย)

063-235-6998   084-456-6623  

บริการของเรา

ยกลากรถยนต์ทุกชนิด

บรรทุกขนส่งรถยนต์ด้วยรถสไลด์ออน 

ขนย้ายซากรถทุกชนิด

ยกลากรถบรรทุก 6-18ล้อ รถพ่วงทุกชนิด

บริการกู้ซากรถเกิดอุบัติเหตุทุกชนิด

ดึงลากรถ  ตกข้างทาง คูน้ำลำคลอง ตกเขา ตกเหว พลิกคว่ำ 

ช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินทางด้านรถยนต์ทุกชนิด 

พ่วงแบตเตอรี่ เปลี่ยนยางอะไหล่ เติมน้ำมันนอกสถานที่

บริการขนส่งรถโฟร์คลิฟท์,รถตัก,รถไถ,รถขุดรถแม็คโค

ขนส่งเครื่องจักกลหนัก

ขนส่งเรือ

ติดต่อ: บริการด่วน24ชม.(30-45นาที ทั่วไทย)

063-235-6998   084-456-6623  


- บริการยกรถ ลากรถ รถลากจูง รถยกลากจูง

- บริการรถสไลด์ SLIDE ON CAR

- ยกรถแบบบรรทุกขึ้นทั้งคัน

- บริการให้ความช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินทางด้านรถยนต์

- บริการพ่วงแบตเตอรี่ บริการจั๊มแบตเตอรี่

- บริการเปลี่ยนยางอะไหล่ นอกสถานที่

- บริการเติมน้ำมัน นอกสถานที่

- บริการดึงรถตกข้างทาง บริการลากรถบริการขนส่งขนย้ายรถยนต์

- บริการลากกรถบรรทุก6ล้อ10ล้อ บริการยกรถบรรทุก

- บริการขนส่งรถโฟร์คลิฟท์

- บริการขนย้ายรถโฟร์คลิฟท์

- บริการยกรถโฟร์คลิฟท์  

- บริการยกรถFORKLIFT

- บริการขนส่งเรือ ลากเรือ

- บริการขนส่งรถนอน ลากรถนอน

- บริการขนย้ายของ

- บริการขนย้ายเครื่องจักร

- บริการขนส่งของ

- รถขนส่งสินค้า

- บริการขนย้ายรถ  รถรับจ้าง

- รถยกรับจ้าง

- รถรับจ้าง

- รถส่งของ 

ติดต่อ: บริการด่วน24ชม.(30-45นาที ทั่วไทย)

063-235-6998   084-456-6623

Visitors: 101,930